S hodnotou RPSN se setkáte především v oblasti bankovních a nebankovních úvěrů. Jeden z nejzásadnějších parametrů při žádosti o jakýkoliv úvěr, jehož význam mnozí lidé podceňují. Někdo se ve své podstatě ani nezajímá o to, co znamená zkratka RPSN, což je bezpochyby špatně. Pokud si chcete zvolit ideální půjčku přímo pro vás, musíte o tomto pojmu vědět daleko více, než jenom to, že jde o čtyři písmena.

Celý název výrazu RPSN

Zkratka RPSN je vyvozená z prvních písmen čtyř slov – roční procentuální sazba nákladů. Za tímto termínem se skrývá číselná hodnota, o jejímž významu vás svědčí již samotný název. Jedná se o procentuální podíl z dlužné částky, jež budete platit za daný úvěr, a to včetně všech přidružených poplatků. Náklady, které vás neminou v rámci jednoho roku. Hodnota RPSN je často zaměňována za klasický úrok. Možná i proto, že je také udávána v procentech. To je však chybná záměna. Úroková sazba totiž definuje pouze úrok z vypůjčené částky, kdežto v RPSN jsou zahnuty všechny související platby.

Nejdůležitější parametr při srovnávání úvěrů

I tohoto důvodu je patrné, že číselný údaj RPSN je jedním z nejdůležitějších parametrů jakékoliv půjčky. RPSN je nejvíce vypovídající hodnota, jíž byste měli při žádosti o úvěr věnovat dostatečnou pozornost. Ostatně i podle tohoto parametru můžete porovnávat jednotlivé bankovní či nebankovní půjčky mezi sebou.

Co všechno je ukryto v roční procentuální sazbě nákladů?

Vzhledem k tomu, že hodnota RPSN funguje na roční bázi, může být do ní zahrnuta opravdu řada nejrůznějších poplatků souvisejících s půjčkami libovolného typu. Narazit můžete na tyto nejčastější složky číselného údaje RPSN.

  • Poplatek za uzavření úvěrové smlouvy
  • Poplatek za vedení úvěrového účtu
  • Poplatek v podobě akontace
  • Poplatek za převod finančních prostředků
  • Poplatek za pojištění schopnosti splácet
  • Ostatní poplatky

K výpočtu hodnoty RPSN se lze samozřejmě dopracovat prostřednictvím poměrně složitého vzorce, v rámci něhož hraje důležitou roli počet poskytnutých půjček, doba splatnosti, výše platby a další parametry. Pro vás jako koncového zákazníka je však důležitý výsledný údaj.

Povinnost zobrazovat RPSN

Všichni poskytovatelé půjček mají dnes povinnost prezentovat svým klientům hodnotu RPSN, ať už je to formou reprezentativního příkladu či jakkoliv jinak. To ostatně ukládá zákon o spotřebitelných úvěrech. Máte tak jistotu, že ať už si budete brát půjčku odlišného typu, vždy se na první pohled domůžete jasně vypovídajícího údaje o její výhodnosti.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…