Každý z nás potřebuje tzv. střechu nad hlavou. Obydlí, které může nabývat dvou odlišných podob. Je to nájemní a vlastní bydlení. Tyto modely se od sebe liší svými výhodami a nevýhodami. Zároveň mají rozdílné množství příznivců v různých částech Evropské unie. Jestliže vás tato problematika zajímá blíže, začtěte se do následujících řádků.

Výhody a nevýhody obou modelů bydlení

Pojďme se na nájemní a vlastní bydlení zaměřit nejprve v obecné rovině. Každá z těchto variant pochopitelně skrývá své klady a zápory. V případě vlastního bydlení oceníte to, že jste právoplatným majitelem konkrétní nemovitosti. Ve své podstatě jde o dobře uložené peníze, které vaši potomci získají například prodejem nemovitosti. Na nákup objektu však musíte mít dostatek vlastních finančních prostředků nebo je zapotřebí využít hypotéku. Zároveň není tak snadné změnit lokalitu bydliště. U pronájmu naopak oceníte možnost získat bydlení bez větší počáteční investice. Nejste vázáni na jedno místo a v případě potřeby se můžete odstěhovat jinam. Například kvůli práci. Omezeni ovšem můžete být z pohledu provádění jakýchkoliv modernizací, hrozí riziko výpovědi a majetek jednoduše není váš.

Vlastní bydlení v Čechách převažuje

Je pravdou, že v každé zemi Evropské unie k této problematice lidé přistupují jinak. Největší rozdíly jsou pravděpodobně mezi bývalými komunistickými zeměmi a západoevropskými státy. S naprostou jistotou lze tvrdit, že směrem na východ převažuje vlastní bydlení, směrem na západ naopak to nájemní.

  • Vlastní bydlení v rámci EU tvoří 69,7 %
  • V Česku má vlastní bydlení asi 78,9 % obyvatel

Do poměru vlastního a nájemního bydlení ve velké míře zasahuje řada nejrůznějších faktorů, mezi které patří podpora bydlení za pomoci dotací, vývoj hypotéčního trhu a podobně. Například v Česku to byly v minulosti relativně levné ceny nemovitostí a zvyšující se platy. Kombinace vedoucí k pořízení vlastního bydlení. Dá se říci, že slovanským národům se vlastní obydlí vyplatilo a vyplatí.

Opačně jsou na tom v jiných evropských státech. Například Německo mělo po válce zničené kapacity bydlení, a to nové už se stavělo v duchu nájemního. To vyřešilo nedostatek bydlení. V podobném duchu byly řešeny problémy sociálně slabších rodin ve Francii. Tyto země tedy patří k těm, kde převládá nájemní bydlení. Například v Německu takto žije zhruba polovina obyvatelstva. Podobný model razí i ostatní evropské země – Švédsko, Rakousko a Dánsko.

Lidé myslí na stáří

Poměr nájemního a vlastního bydlení v zemích Evropské unie je hodně ovlivňován také životní situací v každém státu. Země, kde jsou dlouhodobě nízké důchody jsou obvykle spjaty s vlastním bydlení. Mnozí obyvatelé si jednoduše umí spočítat, že s malým důchodem jenom stěží zaplatí nájem a běžné životní potřeby. Proto během života investují do vlastního bydlení. Oproti tomu v zemích s vyšší životní úrovní v postarším věku převládá pronájem. A tento efekt se line napříč všemi věkovými generacemi. Do jaké skupiny lidí patříte vy?

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…