1. Základní informace

Provozovatelem těchto stránek je QuickLEADS s.r.o., IČ: 09517570 se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem: oddíl C 38238 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat veškerá majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem subjektu: 00069780. Tato internetová stránka obsahuje reklamní nabídky třetích stran. Provozovatel nenabízí ani nezprostředkovává žádné finanční nebo pojišťovací služby jako samostatný subjekt.

2. Neexistence nabídky

Tato internetová stránka má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo doporučení či výzvu k nákupu produktu nebo služeb, které jsou zmíněny na této internetové stránce. Provozovatel nenese odpovědnost za Vaše rozhodnutí, která přijmete na základě informací obsažených na těchto internetových stránkách. Provozovatel zároveň neakceptuje žádnou odpovědnost za škody, které mohly být zapříčiněny použitím informací obsažených na těchto internetových stránkách. Negarantujeme ani nárok na získání produktu.

3. Pravidla používání

Nesmíte nahrávat jakýkoliv soubor, jakéhokoliv druhu na tyto webové stránky, který by mohl obsahovat virus, škodlivý počítačový kód nebo jakékoliv škodlivé složky. Zároveň se prosím nepokoušejte změnit obsah této webové stránky. Tato internetová stránka je určena pouze pro obyvatele České republiky, kteří jsou starší 18 let. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit, že tato internetová stránka nebo informace, které jsou na této stránce umístěny, jsou v souladu se zákony, nařízeními a omezeními v jiných zemích. Souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za každou osobu, která využívá této stránky prostřednictvím Vašeho počítače, a že jste povinni obeznámit tuto osobu s těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že okamžitě budete informovat Provozovatele o jakémkoliv neoprávněném využití Vaší e-mailové adresy, kontaktních a idenfitikačních údajů nebo o jiném porušení bezpečnosti.

4. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel používá veškerá nezbytná opatření, aby obsah této webové stránky byl vždy přesný a aktuální. Veškeré informace zde uvedené jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a uvedeny bez záruky. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku týkající se přesnosti, návaznosti, včasnosti a úplnosti obsahu. Provozovatel může přerušit provoz této stránky bez předchozího upozornění. Informace na této webové stránce jsou určeny pouze pro všeobecné informování a neobsahují doporučení či výzvu k využívání veškerých služeb, které jsou zmíněny na této stránce. Provozovatel internetových stránek nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv přímé, náhodné, vedlejší, následné, nepřímé nebo trestní škody vyplývající z přístupu ke konkrétním informacím na této webové stránce. Informace na těchto internetových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou přístupné“. Neposkytujeme záruku, že tato webová stránka bude nepřerušena nebo bez jakýchkoliv závad.

5. Webové stránky třetích stran

Odkazy z internetových stránek Provozovatele na jiná místa na internetu jsou určeny pouze pro informační účely. Nejsme odpovědní za jejich obsah, jelikož neověřujeme tyto webové stránky. Používání odkazů na jiné webové stránky je na Vaše vlastní riziko. Doporučujeme Vám přečíst si jejich obchodní podmínky pro pochopení toho, jaký dopad může mít používání těchto webových stránek

6. Cookies

Internetová stránka vytváří aplikace - tzv. cookies. Cookies jsou soubory, které identifikují Váš počítač na našem serveru. Cookies neidentifikují individuálního uživatele, pouze použitý počítač. V případě, že nechcete, aby údaje o Vaší internetové aktivitě byly tímto způsobem zaznamenávány, můžete funkci cookies zabránit a to pomocí konfigurace Vašeho webového prohlížeče.

7. Výše provize

Žádný zájemce o prezentované produkty neplatí provizi ani jiný poplatek společnosti QuickLEADS s.r.o.. Společnosti náleží pouze provize od poskytovatele úvěru ve výši od 39 Kč do 7,5 % z půjčené částky podle poskytovatele, u kterého si klient úvěr vybere. Zájemce je v předsmluvních informacích od poskytovatele úvěru informován o výši této provize.

8. Reklamační řád

Jakékoliv reklamace vyřídíte nejrychleji skrze e-mailovou adresu: info@quickleads.cz. Použít můžete rovněž klasickou poštovní adresu: QuickLEADS s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady. Všechny reklamace vyřizujeme obratem, nejpozději do 30 dnů od doručení. Obrátit se můžete rovněž na Finančního arbitra, nebo Českou obchodní inspekci.

9. Závěrečná ustanovení

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

10. Přehled partnerů

AOF s.r.o., IČ: 24201146
Sokolovská 215, 190 00 Praha 9
Informace o subjektu a zastupovaných společnostech
Bezvafinance s.r.o. IČ: 24186104
Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha
Informace o subjektu a zastupovaných společnostech
Elephant Orchestra, s.r.o. IČ: 03272974
Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha
Informace o subjektu a zastupovaných společnostech
Financial Solutions and Services s.r.o., IČ: 24773506
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
Informace o subjektu a zastupovaných společnostech