Dostupnost hypotéčních úvěrů se čím dál více ztěžuje. V posledních měsících to zaznamenal bezpochyby každý potenciální žadatel o tento typ financování rodinného bydlení. Velký vliv na to měla a má především Česká národní banka, která postupně vydává jedno doporučení za druhým, z nichž se postupně stávají předepsaná pravidla pro banky. Nejinak tomu bylo i v posledních dnech, kdy se ČNB opět pokusila trochu ztížit získání hypotéky. Tento krok má vést hlavně k tomu, aby si lidé půjčovali jen tolik, kolik dokáží splatit a nezadlužovali se zbytečně.

Čím nás ČNB doposud překvapila

Pojďme si nejprve připomenout to, co Česká národní banka doporučila klasickým bankovním institucím v řádu posledních měsíců. Kromě přísnější kontroly bonity klienta to bylo především omezení parametru LTV, za nímž se skrývá velikost půjčky v dané hodnotě. Parametr LTV určuje, kolik peněz z hodnoty nemovitosti můžete získat. Ještě před několika lety byste bez sebemenšího problému dosáhli na 100 % LTV. Dnes už je tomu díky doporučení ČNB bohužel jinak. Bankovní instituce musí aktuálně poskytovat hypotéky s následujícími podmínkami.

  • Maximální hodnota LTV činí 90 %
  • Banka by neměla půjčit více jak 15 % hypoték v rozmezí LTV 80 – 90 % z celkového počtu poskytnutých úvěrů

Pokud jste si ještě do nedávné doby říkali, že tímto krokem snad omezování potenciálních žadatelů končí, pak jste bohužel na omylu. Nedávné dny totiž přinesly další doporučení, s nimiž vás blíže seznámíme.

Nová doporučení České národní banky

Tentokrát se ČNB nezaměřovala ani tak na velikost hodnoty LTV, kterou můžete získat, jako spíše na to, s jakým příjmem lze žádat o hypotéku. Stěžejním je ukazatel zkráceně nazývaný DTI. Váš celkový dluh by neměl překročit devítinásobek vašeho čistého ročního příjmu. Tím to ale bohužel nekončí. Česká národní banka v tomto směru vydala ještě jedno doporučení. A tím je ukazatel DSTI. Za ním se naopak skrývá velikost měsíční splátky, jež nesmí být větší, jak 45 % vašeho čistého měsíčního příjmu.

Obě dvě výše popisovaná doporučení se tak stávají dalším svazujícím krokem a pomyslnou hranicí, která je postavena před žadatele o hypotéční úvěry. V současné době vás může těšit snad jediné, a to je fakt, že tato doporučení jsou Českou národní bankou vydávána s platností od října tohoto roku. Do té doby na podobné podmínky narazíte pravděpodobně pouze ve výjimečných případech. I s brzkým příchodem těchto doporučení je lze určitým způsobem obejít. A to například tak, že si hypotéku vyřídíte už nyní a na její čerpání budete mít ještě celý další rok. V opačné situaci se připravte na to, že vás tyto podmínky při žádosti o novou hypotéku pravděpodobně neminou.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…