Hypotéční úvěr je jednou z nejběžnějších cest, jak se dopracovat k pořízení vlastního rodinného domu. A nemáme na mysli pouze nákup postaveného objektu. Hypotéka je využívána pochopitelně i při samotné výstavbě nemovitosti. Počítat musíte pouze s tím, že na vás budou čekat trochu odlišné procesy papírování a vyřizování.Plánujete-li stavět dům s pomocí hypotéční půjčky, pak se pohodlně usaďte a začtěte do následujících řádků. Ty vám mnohé prozradí.

Vše započíná zástavou pozemku

Hypotéka je bezpochyby o zástavách a o ručení. Na počátku všeho proto bude důležité, zda vlastníte stavební parcelu nebo chcete využít finance také pro nákup pozemku. Ať už to bude tak či onak, vždy jím budete na začátku ručit. Nastat mohou dvě odlišné situace.

Pozemek vlastníte
Bance stačí doložit vlastnická práva, a to buď kupní či jinou smlouvou, včetně výpisu z katastru.
Pozemek budete financovat z hypotéky
Bankovní společnosti musíte předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Určitou alternativou je využití jiného typu úvěru právě na pořízení stavební parcely.

Doložení plánované výstavby

Ještě než dojde k samotnému schválení hypotéčního úvěru, musíte bance do nejmenšího detailu sdělit, jaký typ objektu budete z uvolněných finančních prostředků vlastně stavět. K tomu potřebujete několik dokumentů.

  • Projektová a stavební dokumentace
  • Rozpočet výstavby, včetně časového harmonogramu
  • Smlouvu se stavební firmou, bude-li se podílet na výstavbě

Banka si samozřejmě vše důkladně velmi prověří a provede odhad stavebního pozemku, jenž bude tvořit první část rodinného domu určenou k ručení.

Několik částí výstavby a postupné čerpání peněz

Při výstavbě rodinného domu jsou peníze z hypotéčního úvěru uvolňovány postupně, nikoliv najednou, jako je tomu u nákupu nového objektu. Na to pozor! K proplacení předložených faktur stavebníka nebo vyplacení poměrné částky dochází obvykle po dokončení určité fáze výstavby. V tomto směru se mohou banky lišit. Je to například po dokončení hrubé stavby, vnitřních rozvodech, vybavení, apod. Souběžně s tím dochází ke kontrole ze strany banky, zda profinancované peníze odpovídají skutečnému stavu nemovitosti. V tomto případě je vhodné zmínit, že hypotéka je prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek hrazena až po úplném dostavění a zkolaudování nemovitosti. Na tu je samozřejmě uvaleno zástavní právo ve prospěch banky. Do té doby platí klient pouze úroky z čerpané sumy.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…