Ručitel a ručení. To jsou pojmy, s nimiž se ve finančním segmentu setkáte v podstatě na každém kroku. A nejde pouze o bankovní sektor, ale také ten nebankovní. Každý má jisté povědomí o významu těchto slov, a pokud si náhodou nejste jisti, pomůže vám právě tento článek.

Co si představit pod pojmem ručení?

Jestliže si pro financování svých potřeb zvolíte peněžní produkt, jehož součástí bude povinnost zajistit si ručitele, připravte se na následující. Za vaše závazky, respektive za jejich řádné splácení musí ručit další osoba. Tedy člověk, po kterém budou vymáhány dluhy v okamžiku, kdy přestanete splácet. Ručitel musí podepsat připravené listiny a prohlášení, v nichž se zavazuje k výše zmíněnému, popřípadě k mnoha jiným věcem. Ručit lze nejenom vlastním příjmem, ale i nemovitostí, což samozřejmě vyžaduje trochu více administrativních procesů.

Kdo může být ručitelem?

Za všech okolností to musí být plnoletá osoba, nejlépe s trvalým pobytem na území České republiky. Na ručitele jsou kladeny stejné požadavky, jako na žadatele. Dochází tedy ke zkoumání jeho celkové bonity, potažmo schopnosti splácet vaše závazky v případě problémů.

Ručitelem nejčastěji bývá rodinný příslušník

Lidé si za ručitele obvykle berou své rodinné příslušníky. Mohou to být i známí a kamarádi, ale je pravdou, že do role ručitele se dnes nikdo nehrne. Za všech okolností platí, že pokud nejste dostatečně solventní pro schválení konkrétního úvěrového produktu, měli byste si za ručitele zvolit někoho, kdo má oproti vám vyšší hodnotící číslo výsledné bonity. Zkrátka disponuje vyššími příjmy, případně může nabídnout nemovitost k ručení. Ručitel by také neměl mít jiné dluhy u bankovních či nebankovních společností.

Rizika spojená s ručením nepodceňujte!

Na ručení nelze pohlížet jenom jako na pomoc blízkému člověku, který nemůže obdržet půjčku. Octnete-li se v roli potenciálního ručitele, dejte si pozor, komu jdete ručit. V okamžiku jeho zhoršené splátkové morálky se můžete dostat do mnoha nepříjemných situací.

  • Vymáhání dluhů na vaší osobě
  • Riziko strhávání splátky z pravidelné výplaty
  • V nejhorším případě možnost ztráty nemovitosti

Využijte raději půjčky bez ručitele

Jestliže víte, že vám z pohledu ručitele nikdo nepodá „pomocnou ruku“, máte možnost absenci takového člověka obejít jednoduchým způsobem. Využijte online půjčky bez ručitele, v rámci nichž není vyžadován spolužadatel a bonita klienta je ověřována jinými způsoby.Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…