Lidé občas žijí v určitém bludu, že mají své finance naprosto pod kontrolou. Jenže, opak je někdy pravdou a nachází se mezi námi mnozí, jež si do spojitosti nedávají ani to nejzákladnější, čímž jsou pravidelné příjmy a výdaje, natož aby k penězům přistupovali ještě zodpovědněji. Jestliže nechcete patřit mezi Čechy chybující v této oblasti, možná vám bude nápomocen tento článek, v němž vám nastíníme ty nejčastější neduhy lidí.

Pravidelné platby vám nic neříkají

Prvním velkým problémem je dodržování splatnosti peněžních závazků. Ať už se jedná o náklady spojené s potřebnými energiemi pro běžný chod nemovitosti nebo mobilními službami. Opožděnými splátkami se vystavujete zbytečnému nárůstu výdajů. Většina společností vám totiž obratem vypočítá sankční poplatky za opožděné úhrady, díky čemuž samozřejmě platíte více, než musíte.

Utrácíte nekontrolovaně

Ani váš příjem není určitě bezedný, proto nemůžete mít všechno, na co si ukážete. Za všech okolností byste měli pravidelně vytvářet finanční rezervy. Ideálně šetřit na konkrétní věci. I tyto cíle se do jisté míry stávají motivací, která vám přijde vhod, a vy nebudete vyhazovat peníze za zbytečnosti. Velké výdaje (dovolená, nákup nové TV apod.) se snažte plánovat dlouhodobě.

Neznáte možnosti peněžního trhu

Ano, je to do i neznalost tohoto segmentu. Ta vás může přivést do záhuby. Lidé nezajímající se o peníze a výdaje v širším měřítku jsou často odkázáni jen na několik málo produktů a nedokáží si vybrat z dnes již tak širokého portfolia prezentovaných služeb. Tento model platí i opačně. Mnohdy využíváte produkty, o jejichž účelu máte jen malé povědomí. A ve výsledku tak můžete zjistit, že vám k ničemu nejsou.

Velice málo se zajímáte o výdaje

Proč platíte více, než je nezbytné? Každá komodita na trhu, služba či cokoliv jiného má poměrně pestré zastoupení od mnoha dodavatelů. Navíc využít lze pravidelných slevových akcí a bonusů. Věnujte proto čas soupisu všech svých výdajů a u každé položky se zajímejte o to, zda opravdu máte nastavenou tu nejvýhodnější cenu. Úspory mohou v celkovém měřítku dosahovat vysokých částek.

Vyhýbáte se srovnávačům na internetu

Většina lidí uzavírajících jakoukoliv smlouvu chce mít všechno co nejrychleji za sebou. Toto je typická vlastnost mnohých Čechů. Jenže cesta k nižším nákladům nemusí být za každou cenu spjata s vysokou pracností. Zkuste online porovnávače, s pomocí nichž se v řádu několika desítek vteřin dopracujete k nejlepším cenám na trhu, ať už jde o libovolné služby či komodity.

  • Půjčky
  • Bankovní účty
  • Plyn
  • Elektřina

Nepropadejte novodobé konzumní společnosti, která na vás negativně působí minimálně v tom ohledu, abyste si kupovali co nejnovější a stále lepší věci. Nastavte si svůj finanční harmonogram a pravidla, podle nichž se budete řídit a nekompromisně je dodržovat. Teprve potom můžete přijít na to, že nakládání s penězi nemusí být tak náročné a hlavně neekonomické.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…