Každý, kdo má zájem o půjčku libovolného typu a velikosti, před vyplacením konkrétní částky jistě podepisuje příslušnou smlouvu. Jistě, existují samozřejmě i ústní smlouvy, ale u nich je poměrně složité cokoliv prokázat, takže odstoupení se budeme věnovat právě v rámci klasických smluvních vztahů.

Jak na odstoupení od smlouvy o úvěru?

Každému tato informace pravděpodobně není až tolik známa, ale také od spotřebitelského úvěru lze bezplatně odstoupit do 14 dnů od podpisu smlouvy. To jednoduše stanovuje (nedávno upravený) zákon o spotřebitelských úvěrech, který je protnut i určitými výjimkami.

Jaké úvěry nelze vypovědět do 14 dnů?

Nejčastěji jsou to půjčky poskytované na bydlení, půjčky do 5 000 Kč, půjčky bez stanovené úrokové sazby, půjčky v podobě pronájmu, leasingu na auto nebo půjčky týkající se nabití vlastnického práva k nemovitosti. Na úvod tak musíte vědět, že bezplatná 14 denní výpovědní lhůta se týká jenom plnohodnotných spotřebitelských úvěrů.

Jak probíhá odstoupení od smlouvy?

Tento krok je samozřejmě realizován na váš osobní popud, jenž musí mít písemnou formu. Návrh na odstoupení od smlouvy o půjčce je třeba dodat do 14 dnů od podpisu smlouvy, včetně posledního dne této lhůty. Dodání musí být k rukám poskytovatele.

Myslet byste měli na to, že rozhodujícím prvkem je datum doručení tohoto návrhu.

Lhůta na odstoupení od smlouvy může být někdy dokonce i prodloužena, na což má vliv především pochybení ve smluvních podkladech ze strany poskytovatele. Stačí, pokud v podepsané smlouvě chybí některá z těchto informací.

Ve výše uvedených případech dochází k automatickému snížení úrokové sazby na diskontní sazbu stanovenou Českou národní bankou, jež je obvykle minimální. Zároveň se lhůta na bezplatné odstoupení od smlouvy prodlužuje na neurčito.

Co se děje při odstoupení od smlouvy?

Jestliže od klasické a plnohodnotné smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupíte v uvedeném termínu 14 dnů, dochází k následujícímu. Nejprve vám jsou stanoveny všechny poplatky, které je třeba uhradit. Vedle jistiny je to také úroková sazba v celkové výši, jakoby k odstoupení vůbec nedošlo, respektive do dne, kdy je jistina splacena. Dlužníkovi, potažmo klientovi úvěrové společnosti následně vzniká povinnost uhradit vše nejpozději do 30 dnů od bezplatného odstoupení od smlouvy.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…