Vícenásobné pojištění je poměrně jasně vypovídajícím výrazem, na který lze narazit při sjednání pojistek docela běžně. Jestliže patříte k těm, jež o pojištění tohoto typu nemají dostatek informací, přinášíme vám základní souhrn toho nejdůležitějšího.

Vícenásobné pojištění

Nejprve bychom se měli odrazit od obecné poučky vícenásobného pojištění. Představit si můžete danou věc či službu pojištěnou hned několika pojistnými smlouvami najednou. Tato situace může mimochodem nastat u naprosto odlišných produktů. Tak například:

Fungování vícenásobného pojištění

Pokud si myslíte, že využijete vícenásobné pojištění k tomu, abyste si jednu věc pojistili několikrát a získali větší množství finančního plnění naráz, žijete ve značném omylu. Tak to opravdu nefunguje. Ba naopak, taková situace je vlastně pojišťovacím podvodem. Vícenásobné pojištění lze uplatnit stejně, jako kterékoliv jiné pojištění, a to do maximální hodnoty daného předmětu. Jednotlivá pojistná plnění se tak mohou sčítat, nikdy však nesmí překročit reálnou hodnotu konkrétní věci.

Podpojištění a nadpojištění u vícenásobného pojištění

I přesto, že vícenásobné pojištění působí odlišně, jak to klasické, není tomu tak. Jen se skládá z více pojištění dohromady a to nejenom v rámci jedné pojišťovací společnosti, ale i těch ostatních. V tomto ohledu můžete narazit na tyto pojmy.

Nadpojištění
I když je předmět nadpojištěn vícero pojistkami, stejně dochází k výplatě reálné, potažmo maximální hodnoty dané věci.
Podpojištění
I přesto, že uzavřete několik pojistek, můžete předmět podpojistit. V takové situaci je vyplácena poměrná část hodnoty, nikoliv ta nejvyšší.

Vícenásobné pojištění není ničím neobvyklým a vzniká tehdy, když nejste spokojeni s jednou pojistkou, jíž nejste schopni vypovědět a zároveň uzavřete další výhodnější. Jindy to může být kvůli lepším podmínkám. Ty se nemusí týkat celého produktu, ale kupříkladu jen výhodnějších asistenčních služeb. Možností je v tomto směru přehršel.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…