Směnka patří mezi tzv. cenné papíry. Se směnkou se dá obchodovat nebo ji převést na jiného majitele. Ten, kdo směnku vystavuje je dlužníkem a písemně se zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatíte uvedenou částku, která je uvedena právě na směnce. Aby byla směnka platná, musí splňovat zákonné požadavky.

Dva základní typy směnek

Směnka vlastní
Dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce
Směnka cizí
vystavitel směnky přikazuje třetí straně, aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz

Směnky podle účelu

Platební směnka
K proplacení dojde ve chvíli, kdy je směnka splatná. Majitel směnky ji mezitím může prodat třetí osobě a získat tak peněžní prostředky ještě před dobou její splatnosti. Tento typ směnky se nejčastěji používá při pořizování zboží nebo služeb.
Zajišťovací směnka
Zajišťovnací směnka má zajistit, aby došlo k uskutečnění jiného závazku. Jakmile k tomu dojde, důvod proplatit směnku zanikne. Zajistovací směnka se používá kupříkladu při zajišťování úvěrů (vyjma těch spotřebitelských).

Co musí směnka splňovat?

Platnost směnky a některé její náležitosti jsou stanovené zákonem. Nicméně jakou formou je směnka sepsána a na čem již zákon neřeší. Jinými slovy, směnky může být sepsána jak ručně, tak třeba na počítači a může být sepsána jak na běžném papíře, tak třeba i na pivním tácku. Ano, skutečně tomu tak ja. Nicméně, mezi náležitosti, které na směnce nesmí chybět patří:

  • Slovo „směnka“ uvedené přímo v textu (pozor, pouze v samotném nadpise to nestačí)
  • Slib nebo příkaz uhradit smluvenou částku, která je rovněž na směnce uvedena
  • Doba (nebo datum) splatnosti
  • Datum a místo vystavení směnky
  • Místo, kde má k proplacení směnky dojít
  • Jméno osoby, které má být částka uhrazena (věřitel)
  • Vlastnoruční podpis osoby, která směnku vystavila

Stáhněte si vzor směnky zdarma

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…