Hypotéka představuje jeden ze způsobů, jak se dopracovat k vlastnímu bydlení. Ať už jde o pořízení bytové jednotky, rodinného domu nebo jeho samotnou výstavbu. I když úrokové sazby hypotéčních úvěrů v posledních měsících neustále rostou, zájem o hypotéky stále přetrvává. Pokud se rozhodnete požádat banku o tuto formu úvěru, v rámci schvalovacího procesu bude hrát nejdůležitější roli bonita.

Co je to bonita klienta?

Bonita ve své podstatě definuje schopnost klienta splácet své závazky vůči bance. V tomto případě představuje to, jestli žadatel dokáže dlouhodobě hradit náklady spojené s hypotékou. Bonita je často definována hodnotícím číslem, do něhož se zahrnuta řada nejrůznějších věcí.

  • Pravidelný příjem klienta
  • Zadluženost vůči jiným subjektům
  • Platební morálka z minulosti

Stejné požadavky jsou v tomto směru požadovány nejenom po zaměstnancích, ale i po osobách samostatně výdělečně činných neboli po OSVČ.

Bonita u běžných zaměstnanců

Je nepochybné, že v rámci bonity klienta hraje významnou roli výše příjmu. Z logiky věci jasně vyplývá, že čím více peněz berete, tím lepší bude vaše bonita. Tu mimochodem ovlivňuje také forma pracovního poměru. Nejlepším řešením je pracovní smlouva na dobu neurčitou. Naopak v jiných situacích se vám může stát, že bonita bude snížena a žádost o hypotéku zamítnuta. Jsou tyto příklady:

  • Pracovní doba na dobu určitou
  • Zkušební pracovní doba
  • Výpovědní doba

Banky mnohdy ani nezajímá, zda vám právě končí výpovědní doba a máte přislíbené nové pracovní místo. Dostatečně bonitním klientem budete až po třech měsících v práci, kdy podepíšete pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V takových situacích se mnohdy vyplatí s žádostí o hypotéku počkat.

Svoji bonitu můžete zvýšit také tím, když budete žádat o hypotéku s další osobou, ať už to bude manžel, manželka, partner, partnerka nebo někdo jiný z rodiny. V takovém případě se příjmy sčítají a zvyšuje se šance na schválení hypotéky. Opakem však může být scénář, kdy jeden z žadatelů má dluhy či špatnou splátkovou minulost. Takový spolužadatel vám naopak může uškodit. I to je třeba před žádostí o hypotéku zvážit.

Bonita u osob samostatně výdělečně činných

Samostatnou kapitolu žadatelů o hypotéční úvěry představují podnikatelé neboli OSVČ. V jejich případě je příjem dokládán trochu jiným způsobem. Obvykle je to prostřednictvím daňového přiznání za poslední dva roky. Pokud s podnikáním teprve začínáte, a ještě nejste schopni předložit daňová přiznání, s největší pravděpodobností budete muset s žádostí o hypotéku počkat. Popřípadě je nutné využít bonitního spolužadatele.

Osoby samostatně výdělečně činné navíc mohou bojovat ještě s jedním nešvarem. A tím je snaha minimalizovat prostřednictvím nejrůznějších slev na daních zisky a tím pádem odvádět menší daně. V případě hypotéky je však lepší, když vykážete vyšší příjmy a tím pádem budete více bonitní nežli naopak. Když tedy budete do budoucna uvažovat o hypotéce, zamyslete se nad připravovaným daňovým přiznáním, které může schvalovací proces výrazným způsobem ovlivnit. Pokud jde o OSVČ využívající paušální daň, spousta bank díky této novince s takovou situací ještě nedokáže dobře nakládat. Některé se k celé situaci staví negativně a hypotéku takovým podnikatelům pravděpodobně nenabídnou. Jiní se možná budou řídit výpisem z podnikatelského účtu. V tomto směru je zřejmé, že teprve čas ukáže, jak se bude prověřovat bonita OSVČ s paušální daní při žádosti o hypotéční úvěr.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…