Některé bankovní a především nebankovní půjčky jsou spjaty s nečekanými poplatky, jež v mnohém prodraží vámi využívaný úvěr. Pokud si zájemce velmi podrobně nepřečte obchodní podmínky, často na takové platby není ani dopředu upozorněn a diví se až v nastalých situacích, kdy dojde k placení.

Bankovní i nebankovní poplatky – těžko se jim vyhnout

Nutno podotknout, že každá společnost ke svým klientům i produktům přistupuje jinak a může být zcela oproštěna od těchto plateb, popřípadě vyžaduje jen některé. Jestliže se právě chystáte vzít si bankovní či nebankovní úvěr, možná se vám bude hodit pár informací k tomuto tématu. V následujících řádcích vás seznámíme s nejčastějšími poplatky, na něž můžete narazit.

Standardní poplatky

Nejprve zmiňme platby, se kterými se setkáte hodně a u nichž je velice pravděpodobné a zároveň příjemné, když se jim vyhnete.

Poplatek za uzavření smlouvy
Vyřízení žádosti nebo kladné schválení požadavku zákazníka může být něčím, čemu se bohužel nevyhnete. Nebývá to však zvykem.
Poplatek za vedení úvěrového účtu
U vybraných společností lze narazit za pravidelné měsíční platby spojené s úvěrovým účtem. Pokud tomu tak je, jsou to obvykle položky v řádu desítek korun.
Poplatek za mimořádné splátky
Jestliže disponujete vyšší peněžní sumou, určitě si budete chtít zlepšit splátkové podmínky tím, že umoříte jistotu, zkrátíte dobu splatnosti či snížíte úrok. Pozor si ale dejte na to, abyste za tento krok zbytečně nezaplatili.
Poplatek za předčasné splacení půjčky
Ani umoření celého dluhu se čas od času nevyhne některým produktům. V horším případě je lepší doplatit splátky standardně, nežli využít jednorázového doplacení závazku.
Poplatek za pojištění schopnosti splácet
Úmyslně tuto službu uvádíme do poplatků, protože jde o náklady navíc. Jisté společnosti však mají její náklady již zahrnuty v měsíční splátce.

Ostatní poplatky

Správné je zmínit také platby za procesy, služby a úkony, jež jsou povinné, a málokdy je můžete minout. V každém případě byste o nich měli být předem a dostatečně informováni.

Poplatek za ověření bankovního účtu
Obvykle se jedná o symbolickou 1 Kč, kterou je třeba převést na účet společnosti, aby si ověřila majitele účtu. I tato platba může v některých klientech vzbudit neblahý dojem.
Poplatek za odložení splátek
Velikost tohoto poplatku se můžete pohybovat ve stovkách korun podle toho, o jak dlouhý odklad žádáte. Jiné pojmenování je „Poplatek za prodloužení splatnosti“.
Poplatek za změnu velikosti splátky
Ani tato úprava měsíční splátky nemusí být oproštěna od výdajů navíc.
Poplatek za opožděné uhrazení dluhu
Především u nebankovních společností se nevyplácí hradit závazky déle, než je stanoveno smlouvou. Často na vás čekají platby uváděné v procentech z cílové sumy za každý jediný den prodlení. Někteří poskytovatelé jsou dobrosrdeční a zpožděnou splátku například o dva dny zcela ignorují.

Bohužel na trhu stále ještě jsou společnosti mající svůj business založen právě na vyšších poplatcích, přitom se „na oko“ prezentují nízkou úrokovou sazbou. Takové produkty jsou samozřejmě podvodné. Proto se vždy zaměřujte na celkovou hodnotu nákladů, jíž představuje údaj RPSN.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…