Dopravní nehoda je nežádoucí situací, které se snaží vyhýbat jakýkoliv řidič. Bohužel někdy stačí jen trocha nepozornosti a nemusí to být ani z vaší strany. Pokud už k autohavárii dojde, je dobré vědět, jak se v takový okamžik zachovat. A to nejenom z hlediska lidského, ale také toho praktického, v rámci něhož narážíme na povinné ručení.

Bourali jste? Zachovejte chladnou hlavu…

V první řadě zkontrolujte zdravotní stav všech pasažérů vodidla, včetně těch dalších. Nezapomeňte na reflexní vestu a odpovídající zajištění místa nehody. Ideálně za pomoci výstražného trojúhelníku. Na základě vyhodnocení dané situace volejte pověřené složky.

  • Záchranná služba na čísle 155
  • Policie na čísle 158
  • Hasiči na čísle 150
  • Integrovaný záchranný systém na čísle 112

Náš tip: Při dopravní nehodě volejte linku pomoci řidičů 1224

Pokud je zdraví všech zúčastněných v pořádku a škoda na každém vozidle zvlášť nepřesáhla škodu nad 100 000 Kč, pusťte se do řešení takové situace svépomocí.

Záznam o dopravní nehodě

Důležitý pro vás bude povinný dokument, jež musíte vozit neustále při sobě. Je to „záznam o dopravní nehodě“. Tzv. evropský formulář, prostřednictvím něhož dokonale a podrobně zaznamenáte vše, co se v rámci havárie stalo. Tato listina je stěžejní hlavně pro pojišťovací společnosti, které následné škody hradí. Jen pro úplnost naznačíme, že součástí takového dokumentu musí být nejenom vaše přesné osobní údaje, ale rovněž specifikace dopravních prostředků, uvedení ostatních svědků a účastníků dopravní nehody, způsobené následky a v neposlední řadě vlastnoruční podpis. Pokud se s protistranou dohodnete na tom, kdo je viníkem a kdo poškozením, celou situaci to samozřejmě usnadní. V opačném případě mohou rozhodovat pojišťovny na základě zaslaných dokumentů. Tím bude nejenom záznam o dopravní nehodě, ale také fotografie poškozených vozů, okolí, apod.

Nebojte se využít asistenčních služeb

I když si to velká spousta řidičů možná ani neuvědomuje, vedle základního povinného ručení disponuje také asistenčními službami v daném rozsahu. Číslo na takovou službu byste měli vozit neustále při sobě. Pokud víte, na jaký servis máte nárok, jenom dobře. V opačném případě vám to bude sděleno. Na asistenční službu se můžete obracet i v okamžiku, kdy si nejste jisti postupem při vyplňování záznamu o dopravní nehodě nebo vůbec řešením vzniklé situace. Za asistenčními službami se mohou skrývat nejenom rady, ale také možnost odtahu vozidla, servisní zásah na místě, zajištění náhradního automobilu, ubytování a mnohé jiné. Kapitolou samou o sobě je linka pomoci řidičů na čísle 1224. Jde o další rychlou cestu, jak co nejdříve kontaktovat asistenční společnost dané pojišťovny. U této linky si pohlídejte pouze jediné. A tím jsou pověstní „lovci dopravních nehod“, kteří parazitují na poškozených.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…