Zápůjčka se stala od 1. ledna 2014 součástí nového občanského zákoníků. Přestože je tedy s námi již skoro 2 roky, většina lidí tento pojem nezná, případně hledá rozdíl mezi běžným výrazem „půjčka“. Je to však totéž a co je vlastně správně? Odpovíme vám v poradně.

Zápůjčka vs. půjčka

Stručně. Půjčka a zápůjčka jsou totéž. Zápůjčka je typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení (ta navíc nemusí mít pouze písmenou podobu) zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze (ale nemusí se vždy jednat výhradně o ně), a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky. S novým pojmem zápůjčka a jeho ukotvením v občanského zákonů přišla také nová výpovědní lhůta. Pokud vaše smlouva neobsahuje přesně stanovenou výpovědní lhůtu, pak je doba dle nového občanského zákoníku stanovena na 6 týdnů. Smlouva o zápůjčce může být buď bezplatná, nebo častěji spíše úplatná, tzn. že budete muset platit úroky.

Z dlužníka vydlužitelem

Spolu se změnou výše uvedených pojmů se mění také formální označení toho, kdo si věc (např. peníze) půjčuje. Nově se definuje jako vydlužitel, případně zapůjčitel anebo také úvěrovaný. Nový zákoník se vrací k označení, které znaly předchozí nesocialistické zákoníky. Tyto pojmy jsou tedy staronové, vrácí se něco, co zde již bylo dříve.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…