Poslední dobou se na internetu začal objevovat pojem „Totální hypotéka“. Vesměs jde o řešení internetového poskytovatele hypoték, který se prostřednictvím tohoto produktu tak trochu snaží odlišit od konkurence. A to v tom směru, že peníze na nemovitost můžete získat ještě dříve, než vůbec konkrétní objekt zakoupíte. To vám přináší nespornou výhodu v tom, že oproti jiným zájemcům o bydlení, vy už disponujete penězi a jste pro realitní makléře mnohem lákavějším klientem.

Co je tzv. Totální hypotéka?

Na první pohled se může zdát Totální hypotéka jako bezkonkurenční řešení, jemuž pravděpodobně není možné cokoliv vytknout. Ano, tento model úvěrování má své přednosti, ale zároveň je doprovázen i stihnou stránkou, o níž byste měli vědět.

Jak vlastně funguje Totální hypotéka?

Ve své podstatě jde o předhypotéční úvěr. Zjednodušeně řečeno peníze získáváte za předem dohodnutou úrokovou sazbu s jistým předstihem ještě dříve, než začnete vlastnit nemovitost. Už při sjednání si můžete aktuální úrok zafixovat na tři až deset let. Výjimkou nejsou ani další parametry korespondující s klasickou hypotékou.

  • Možnost odloženého čerpání peněz na 24 měsíců.
  • Definování účelu hypotéky – koupě rodinného domu nebo bytové jednotky, popřípadě samotná výstavba.

Při schvalování Totální hypotéky se setkáte s prvními neduhy, na něž můžete narazit. To, že musíte předložit potvrzení o svých příjmech je naprosto zřejmé, ale jak vyřešit ručení, když ještě žádnou nemovitost nevlastníte? To uděláte, že vám bude ručit třetí osoba, například svou vlastní nemovitostí.

Výhody a nevýhody Totální hypotéky

Mezi jednoznačné klady patří určitě to, že získáte výhodný úrok odpovídající aktuální době. Dále je to fakt, že s penězi můžete nakládat ještě před vlastněním jakékoliv nemovitosti. Reálným příkladem je situace, kdy je nutné developerovi uhradit část peněz na dokončení výstavby objektu nebo bytu v rámci bytového komplexu. Mnozí realitní makléři dají při obchodu přednost raději vám, protože máte peníze k dispozici a jakékoliv administrativní kroky s vámi samotnými budou už jenom snazší. Také se vyhnete situacím, kdy se vám prodejci snaží vnutit jejich hypotéku. Předhypotéční úvěr už jednoduše vlastníte.

Nežli vás na plné obrátky pohltí Totální hypotéka, měli byste si uvědomit to, že se můžete dostat i do odlišné situace. Například se změní vaše prvopočáteční plány a místo stavění budete nemovitost kupovat a naopak. Nastat může případ, kdy z vámi plánované koupě nedopatřením sejde. Pak je třeba předělat podmínky tohoto přehypotéčního produktu, čímž mnohdy přijdete o výhodný úrok nebo vám mohou hrozit sankce za nečerpání požadované sumy. Jak vidno, Totální hypotéka má své klady a zápory a je pouze na vás samotných, zda této aktuálně populární variantě úvěrování dáte přednost či nikoliv.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…