Dopravní nehoda je něčím, co nechce zažít pravděpodobně žádný řidič automobilu. A to jak z pozice viníka, tak poškozeného. Bohužel k takovým věcem na silnicích dochází. Vy byste proto měli vědět, jak se v takové situaci vhodně zachovat. Předpokladem úspěšného vyřešení dopravní nehody, kterou zaviníte je fakt, že máte sjednané platné povinné ručení. Jde v podstatě o zákonnou povinnost, jíž není radno v žádném případě podceňovat. A jak tedy postupovat při dopravní nehodě?

Vždy myslete na lidské zdraví

Nežli se pustíme do praktických věcí spojených s dopravní nehodou od platného povinného ručení až po asistenční služby, je třeba zdůraznit zásadní věc. Před jakýmkoliv řešením spojeným s majetkem se vždy zajímejte nejprve zdraví. A to nejenom vás samotných, ale také osob, které s vámi cestovali, popřípadě těch v dalších vozidlech a ostatních lidí zraněných při havárii. Každý člověk by měl být schopen poskytnout alespoň základní zdravotní pomoc jinému. V opačném případě ihned zavolejte záchranku. Souběžně s tím začněte řešit ostatní věci související s dopravní nehodou.

Zajištění místa havárie

Jedna z nejdůležitějších věcí je certifikovaná reflexní vesta. To platí dvojnásob, pokud se nehoda stala večer nebo za zhoršených světelných podmínek. Díky tomu se pro ostatní řidiče silničního provozu stanete nepřehlédnutelnými. O to samé byste se měli postarat také v rámci vašeho vozu. Takže na silnici co nejdříve položte výstražný trojúhelník. Mnohým řidičům ještě dnes není příliš jasné, zda mají volat Policii České republiky. To provést můžete, avšak za jistých podmínek.

  • Škoda na majetku přesáhne více jak 100 000 Kč
  • Jeden z řidičů je pod vlivem alkoholu nebo drog
  • Řidič nemá zelenou kartu
  • Viník nehody odmítá podepsat záznam o dopravní nehodě
  • Při poškození veřejných věcí, jakými jsou osvětlení apod.

Povinné ručení s kvalitní asistenční službou

K řešení pojistných událostí dochází především na základě vyplněného záznamu o dopravní nehodě. Pokud si nejste jisti, jak v takové situaci dobře postupovat, neváhejte využít asistenční službu, která je nedílnou součástí každého povinného ručení. Při jeho sjednání se ostatně nevyplatí šetřit na takových věcem a mnohdy je lepší si připlatit za její rozšířené možnosti. Pracovníci pojišťovny vám podrobně vysvětlí, jak postupovat. Z toho logicky plyne, vždy sebou vozte číslo na asistenční linku.

Záznam o dopravní nehodě evropského formátu obsahuje řadu náležitostí.

  • Kontaktní a osobní údaje všech členů dopravní nehody
  • Informace o pojišťovnách
  • Popis havárie
  • Uvedení všech poškozených částí vozu

Pokud se na tom všichni zúčastnění dohodnou, je lepší do tohoto protokolu uvést také to, kdo vlastně havárii zavinil. Vše je pak třeba stvrdit vlastnoručními podpisy.

Nahlášení na pojišťovně

Obecně platí, že dopravní nehodu nahlašuje viník dané situace. Výjimkou však není ani to, že jako poškozený zavoláte na pojišťovnu a nahlásíte jim takovou událost. Do jisté míry jde o kontrolní krok především pro vás samotné.

Základem všeho je vlastnit platné povinné ručení, protože v opačném případě musí viník škodu zaplatit ze svého, a ještě jej nemine tučná pokuta za jízdu bez důležitého pojištění. Pojišťovacím společnostem je předáván nejenom evropský záznam o dopravní nehodě, ale také další potřebné materiály. Celkem zásadním důkazním materiálem mohou být například fotografie pořízené z místa havárie. Pokud je vše v pořádku, dochází k proplacení škody a dořešení všech administrativních náležitostí.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…