Pokud jste se dostali do situace, že máte dluhy, které už nezvládáte splácet a hrozí vám exekuce (nebo již probíhá). Může být vyhlášení osobního bankrotu (nebo-li insolvence) a následné oddlužení způsobem, jak zachránit majetek před exekutorem a zbavit se všech dluhů. Co tento nelehký proces obnáší a jak postupovat?

Insolvence

Co pro dlužníka znamená vyhlášení insolvenčního řízení?

 • Zastavení všech probíhající a plánovaných exekucí. Insolvence tedy chrání dlužníka před věřiteli a exekutorem, zastavuje totiž všechny exekutorské dražby (včetně těch, které již probíhají) majetku a exekutor nesmí ani odnést žádné věci nebo obstavit bankovní účty.
 • Zastavení splácení všech dluhů dlužníkem. Dlužník přitom má přístup ke všem penězům a to po celou dobu insolvenční řízení až do rozhodnutí o oddlužení.
 • Zastavení všech soudních řízení jejichž cílem placení peněz dlužníkem věřiteli.

4 podmínky osobního bankrotu

Pro vyhlášení insolvence je nutné splnit několik podmínek, celý proces je poměrně pracný a obnáší mnoho papírování (je třeba doložit dokumenty týkající se vzniku závazků, výplatní pásky, smlouvy ze zaměstnání apod.). Navíc je třeba vypracovat legislativně a právně bezvadný insolvenční návrh.

 • 1. Schopnost splatit alespoň 30% svých dluhů. Dlužník musí být schopen splatit do 5 let minimálně 30% z celkových dluhů. Splácení je přitom možné dvojí – podle splátkového kalendáře, anebo prodejem movitého a nemovitého majetku. K vyhlášení insolvence je nutné mít zajištěný trvalý finanční příjem (mzda, rodičovský příspěvek, příjem z brigády apod.). Oddlužení je možné podstoupit i bez stálého zaměstnaneckého poměru.
 • 2. Dluhy u minimálně 2 různých věřitelů. Podstatná věc, dluhy nesmí být vedeny pouze u jednoho věřitele, např. 5 různých dluhů u jedné banky nestačí. Je nutné mít dluhy u dvou a více různých věřitelů. Za dluhy se však považuje například i kreditní karta, vyčerpaný kontokorent, nebo pokuta z MHD.
 • 3. Dluhy po splatnosti minimálně 30 dní. Oddlužení se řídí insolvenčním zákonem, kde je definován pojem úpadek. Podle něj je pro vyhlášení osobního bankrotu nutné mít dluhy po splatnosti alespoň 30 dní. Pokud dluhy po splatnosti nemáte, ale domníváte se, že brzy nezvládnete splácet, nacházíte se v hrozícím úpadku a tehdy není nutné podmínku 30 dnů splňovat.
 • 4. Doložení neschopnosti splácet dluhy

Kolik to stojí?

 • Zdarma je vstupní konzultace obsahující odborné zhodnocení případu, vysvětlení celého procesu oddlužení a doporučení jak postupovat, aby nenastaly komplikace
 • 8900 Kč stojí zpracování návrhů pro 2 až 9 závazků
 • 9900 Kč stojí zpracování návrhů pro 10+ závazků
 • 11900 Kč stojí oddlužení manželů

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…