S pojmem účelová, nebo neúčelová půjčka (potažmo úvěr) se ve světě financí setkáte velmi často. Ne každý ale nutně ví, co tyto pojmy v praxi znamenají. Odpověď naleznete v naší poradně.

Účelový úvěr

Jedná se o typ úvěru u něhož poskytovatel (obvykle banka) vyžaduje doložení použití získaných finančních prostředků. Účelový úvěr je tedy takový, jehož čerpání ze strany žadatele je zcela striktně vymezeno nákupem spotředních věcí (zboží a služeb). Mezi účelové úvěry spadají také hypotéky a financování nemovitostí obecně. Banky na tyto úvěry nabízení výhodnější úrokové sazby a delší dobu splatnosti – předpokládá se totiž, že čerpaná částka bude vysoká. Vyplácení účelových úvěrů je obvykle převodem na účet prodejce (tedy zboží, nemovitosti, služby) na základě předložení faktury klientem.

Neúčelový úvěr

Opakem je neúčelový úvěr, tedy takový jehož čerpání není ničím omezeno. Peníze tedy může žadatel použít na cokoliv (nákup elektroniky, vozidla, jiné výdaje). Výhodou je absence omezení, nevýhodou však bývá výrazně vyšší úroková sazba. Peníze jsou v tomto případě čerpány buď převodem na účet žadatele, anebo vypláceny v hotovosti.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…