Každý klient, který uzavře pojištění libovolného typu, si mne ruce, jak dobře se od konkrétního dne chrání, popřípadě svůj majetek. Jen málokdo si však uvědomuje, že pojišťovny do svých smluv uvádí také řadu výluk spojených s pojištěním. A právě takové řádky mnozí lidé přehlíží a nevšímají si jich. V případě potřeby finančního plnění pak dochází k nemilému rozčarování.

Nehoda pod vlivem alkoholu? Na krytí zapomeňte…

Pakliže nemáte povědomí o tomto segmentu online pojištění, vězte, že například žádná pojišťovací společnost vám vyplatí jakékoliv odškodné, pokud se vám daná nehoda stane pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Situace vzniklé po jejich požití doslova vypadávají z nabídek pojišťoven. Jen malá hrstka lidí také tuší, že pojišťovací subjekty berou na zřetel fakt, v jakém zdravotním stavu podepisujete smlouvu. Při případném pokračování dané nemoci se na takovou klausuli odvolávají. Ano, i tak může vypadat nežádoucí výluka v pojištění, jež vás nemile překvapí. A v tomto směru lze určitě pokračovat. Zaměřme se kupříkladu na další dvě oblasti.

  • Cestovní pojištění
  • Pojištění domácnosti

Výluky v cestovním pojištění

Pozor byste si rovněž měli dávat při cestě do zahraničí. Pokud vyloučíme onen zmiňovaný alkohol a omamné látky, je spousta dalších věcí dostávajících se do výluk. Například to, že nemáte připojištěné sporty, jež podléhají zvláštním kritériím a obvykle nejsou zahrnuty a v základních balíčcích. Pozor si dejte také na příliš drahou a nadstandardní lékařskou péči, kterou vám dopředu telefonicky neodsouhlasí vaše pojišťovací společnost. Výluky zahrnují i zranění způsobená např. při pokusu o sebevraždu, při válečných událostech nebo trestními činy.

Výluky v pojištění domácnosti

Pokud patříte k vášnivým kuřákům, buďte ve své domácnosti patřičně obezřetní, protože když si způsobíte škodu vlastní nedbalostí, nemusíte se setkat s tíženým finančním plněním. Výluky dále zahrnují nejrůznější domácí kutily, škody způsobené mrazem, hrubou nedbalostí nebo poškození přístrojů a spotřebičů, o nichž jste měli alespoň částečné povědomí. Takové věci se potom velice těžko dokazují. Za méně časté avšak reálné situace lze považovat jaderné reakce, úmysl, válečné události, terorismus a další. Jestliže se v libovolných životních situacích nechcete setkat s nežádoucími výlukami v pojištění, věnujte dostatečnou pozornost čtení smluvních podmínek, protože právě ty se pro vás stanou stěžejní a jasně vypovídající.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…