Je to už několik dnů, co nabyla platnosti novela insolvenčního zákona. Došlo k tomu přesně 1. 7. 2017, kdy Ministerstvo spravedlnosti upravilo pár zásadních bodů týkajících se procesu oddlužení fyzických osob. Pokud o nich nemáte dostatečné povědomí a je vám vlastní existenční otázka tohoto typu, bude vám přínosem tento článek.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Dnes už nenaletíte nepoctivcům

Osobní bankrot byl do nedávné doby trochu nebezpečnou záležitostí, a to hlavně z pohledu přípravy návrhu na oddlužení. Na trhu totiž figurovala velká spousta nepoctivých firem zabývajících se touto činností. Ty si mnohdy brali až astronomické poplatky za takové vyhotovení. Aktuální insolvenční zákon je v tomto směru daleko přísnější, než doposud. Nyní si můžete nechat zpracovat návrh jen od určité skupiny lidí.

  • Advokáti
  • Notáři
  • Insolvenční správci
  • Soudní exekutoři – zároveň to nemohou být ti, kdo mají na starosti vaší exekuci

Je pochopitelné, že zpracování takového návrhu stojí peníze, což platilo i nyní. Po novu jsou však stanoveny odměny pro tyto subjekty, které jsou za-stropovány. A to částkou 4 000 Kč bez DPH u jednotlivců a 6 000 Kč bez DPH u manželů.

Bezplatný návrh na osobní bankrot

Zákon rovněž pomýšlí také na variantu zpracování zdarma. Tu pro vás mohou připravit akreditované osoby. Mezi ně se řadí pouze plnohodnotné neziskové organizace. Ty musí mít akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Takže i bez peněz můžete docílit plnohodnotného a správného návrhu na osobní bankrot. Pozor ale na jednu věc. Toto bezplatné řešení se týká jen vyhotovení návrhu. Neoprostí vás od dalších poplatků spjatých s insolvenčním řízením, mezi něž patří minimálně poplatky pro insolvenčního správce.

Ostatní věci při starém

Novela insolvenčního zákona žádné jiné zásadní věci už nepřináší. To znamená, že podaný návrh a jeho obsahová část zůstaly v podstatě beze změn stejně, jako výše dluhů, kterou jste nuceni při osobním bankrotu splatit. Je to alespoň 30 % závazků splatných v následujících pěti letech, což je nutné doložit. Pokud tedy máte pohledávku alespoň u dvou věřitelů a jste s prodlením splatnosti delším, jak 30 dnů, využijte oddlužení dle nových, respektive aktuálních pravidel.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…