Hypotéky představovaly ještě před několika měsíci jeden z nejdostupnějších způsobů financování vlastního bydlení. Jenže pak se začaly objevovat doporučení České národní banky a bankovní společnosti pozvolna utahovaly kohoutky s penězi. Je však pravdou, že tento postup vedl ke stále se zvyšujícímu zadlužování občanů, na což právě začala reagovat České národní banky. Někomu může připadat, že omezení hypoték je na úkon spokojenosti občanů. Vyjádření České národní banky je spíše opačného charakteru – dochází k ochraně zákazníků.

Změny u hypoték od 1.10.2018

Nemá cenu vracet se k omezením, která přišla v průběhu minulých měsíců. V tomto článku se blíže seznámíme s tím, co se objevilo od 1.10.2018. Právě toto zlomové datum přineslo na trhu dva nové pojmy, s nimiž nyní musí banky nakládat při schvalování žádosti o hypotéční úvěr. Do trhu je samozřejmě zakomponovala Česká národní banka.

  • DTI
  • DSTI

Tyto ukazatele je nyní třeba sledovat a vyhodnocovat při každé žádosti o hypotéku. Pod zkratkou DTI si představte celkovou výši všech vašich úvěrů, jež se vztahuje k čistému ročnímu příjmu. Banky nyní dle nařízení České národní banky musí hlídat to, aby devítinásobek hodnoty DTI nepřekročil právě váš roční příjem. Aby toho nebylo málo, posuzován bude souběžně s tím i parametr DSTI. Ten bude naopak ukazovat trochu jinou věc. A to součet všech vašich splátek, které za žádných okolností nesmí překročit 45 % čistého měsíčního příjmu. U parametru DSTI byla ČNB nastolena i speciální výjimka, jíž mohou banky udělovat. V určitých případech může být hodnota tohoto údaje navýšena na 50 %. Což i přesto není mnoho.

Co znamenají změny pro žadatele?

Omezení hypoték od 1.10.2018 má tedy za následek jediné. Opět dochází k celkovému ztížení financování vlastního bydlení. Ano, z pohledu České národní banky to je ochrana klienta, což je dle nových parametrů DTI a DSTI zcela logické. Je třeba si však uvědomit, že díky zavedení těchto omezení bude člověk potřebovat nejenom větší úspory, aby mohl docílit na požadovanou výši hypotéky, ale zároveň musí mít i dostatečně velký příjem. Tento neduh lze do jisté míry řešit tím, že o hypotéční úvěr mohou žádat například manželé nebo oba partneři dohromady, čímž docílí vyšší celkové bonity. Výjimkou tak nebude ani to, že lidé budou častěji využívat hypoték, v rámci nichž mohou o úvěr žádat třeba čtyři lidé ze dvou domácností najednou. Toto omezení od 1.10.2018 mimochodem postihuje nejenom nové hypotéční úvěry, ale také možné způsoby refinancování dosavadních finančních závazků spjatých s investicí do nemovitosti. Potenciální žadatelé o hypotéky mohou jen s hrůzou očekávat, co dalšího v budoucích měsících přinese Česká národní banka.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…