Havarijní pojištění je vyhledávanou službou mnohých majitelů zejména nových a zánovních vozů. Na rozdíl od běžného povinného ručení nejde o pojistku, kterou by vám předepisoval sám zákon. To v žádném případě. Havarijní pojištění je dobrovolné a záleží pouze na vás samotných, zda do něj budete chtít investovat či nikoliv.

Proč mít vozidlo havarijně pojištěné?

Jeho primárním úkolem je chránit vás před finančními náklady na opravu vlastního automobilu v situaci, kdy si dopravní nehodu způsobíte sami. Takže takový opak povinného ručení. Při uzavírání havarijní pojistky se nejčastěji setkáte s termínem spoluúčast, jenž hraje poměrně zásadní roli. A právě jemu se budeme věnovat v tomto článku.

Co se skrývá za pojmem spoluúčast?

Jak už prozrazuje název tohoto výrazu, spoluúčast prezentuje výši částky, jíž se budete podílet na celkovém financování vzniklé škody. V produktových nabídkách jednotlivých pojišťoven můžete narazit na odlišně velké spoluúčasti, které se samozřejmě úměrně promítají do celkových nákladů za havarijní pojištění. Proto byste si před podpisem nové smlouvy měli důkladně promyslet, co vlastně očekáváte od havarijního pojištění a k čemu vám bude primárně sloužit. Když si prohlédnete nabídky několika předních pojišťovacích společností zjistíte, že se můžete setkat s následující výší spoluúčasti.

  • Spoluúčast ve výši 0 %
  • Spoluúčast ve výši 3 %
  • Spoluúčast ve výši 5 %
  • Spoluúčast ve výši 10 % a více

Z logiky věci jasně vyplývá, že čím nižší spoluúčast budete mít, tím méně zaplatíte při finančním plnění a způsobené škodě. Na druhou stranu musíte počítat s vyššími ročními náklady na havarijní pojištění.

Jaké jsou druhy prezentace spoluúčasti?

Doposud jsme se zmiňovali především o spoluúčasti uvedené v procentech. Jenže při pročítání obchodních podmínek můžete narazit i na jiné druhy prezentace. Je to například spoluúčast uváděná fixní částkou. Pravděpodobně nejčastějším typem spoluúčasti bude ta kombinovaná, jež spojuje procenta s fixní sumou. Vypadat může například nějak takto – spoluúčast ve výši 5 %, minimálně však 5 000 Kč. To znamená, že na drobnějších škodách se jednoduše budete podílet určitou měrou, při vyšších škodách v řádu několika desítek tisíc korun už tolik platit nebudete. Proto zbystřete, než se rozhodnete vybrat havarijní pojištění a zamyslete se nad tím, jak vysokou spoluúčast jste schopni akceptovat. Do havarijního pojištění jsou například zahrnuta skla, takže i u nich se může hodit menší spoluúčast. Vždy porovnávejte celkové roční výdaje za havarijní pojistku v kombinaci s tím, co od této služby očekáváte a co má primárně krýt.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…