V ČR je více jak 50 000 subjektů, které poskytují půjčky. Regulace se týká zejména těch nebankovních. Ministerstvo požaduje zejména důslednější a odpovědnější posuzování úvěruschopnosti žadatele ze strany jednotlivých finančních společností.

ČNB bude dohlížet na nebankovní půjčky

Další významnou změnou by měl být dohled ze strany České národní banky na celým nebankovním sektorem, jímž každoročně projde více jak 100 miliard korun. ČNB by měla finančním společnostem vydávat povolení k činnosti. O něj by měla každá firma požádat do dvou let od nabití účinnosti zákona. Toto povolení by pak ČNB mohla, v případě vážných porušení, také odebírat.

Strop pro maximální smluvní pokutu

Zákon by měl stanovit maximální smluvní pokutu ve výši 70 % nesplacené půjčky.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…