Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu a na Slovensku. Nejspíš jste již v televizi zahlédli reklamu na tuto společnost, o co se jedná a co dělá?

KRUK spravuje a vymáhá pohledávky

KRUK se zabývá správou a následným vymáhání pohledávek, jinými slovy kupuje (přebírá) dluhy od různých věřitelů (častými věřitely jsou například banky a poskytovatelé půjček). V praxi to funguje tak, že KRUK převezme pohledávku a následně kontaktuje dlužníka s návrhem smírné strategie. Cílem je pochopitelně přimět daného dlužníka splatit svůj závazek, přičemž soudní cesta by měla být až poslední možností. Prvním krokem je tak návrh splátkového kalendáře, není tedy nutné splatit celou dlužnou částku najednou, ale lze ji roložit do více nižších splátek.

Obdržel jsem dopis od KRUKu, co mám dělat?

Jednoduše využijte některý z kontaktních kanálů a sjednejte další posup.

  • bezplatná telefonní linka: 800 800 123
  • email: info@cz.kruk.eu
  • dopis Československé armády 954/7, Hradec Králové, 500 03
  • případně si můžete sjednat schůzku s terénním poradcem

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…