V současné době lidé více, než kdy předtím využívají nejrůznějších úvěrových produktů pro financování vlastních potřeb. Největšího rozmachu se samozřejmě dostává klasickým bankovním a nebankovním půjčkám, které mají bezúčelový charakter. V oblibě jsou i hypotéky dosahující vyšších částek stejně, jako menší nákupy zboží na splátky. Nemluvě o kreditních kartách.

Tento trend není ničím neobvyklým. Pozor by si však měli dát lidé, jež úvěry kombinují a berou si jich více najednou. Nastat totiž může jedna neblahá situace. A to taková, že ztratíte kontrolu nad svými výdaji, budete zbytečně platit poplatky většímu počtu poskytovatelů a poměrně jednoduše se dostanete do situace, že na některou ze splátek zapomenete. Pak ale mohou přijít problémy. Jestliže je vám podobný scénář poměrně blízký, měli byste s tím něco dělat. Nápomocny vám budou právě konsolidace půjček, s nimiž vás seznámíme podrobněji.

Co je to konsolidace půjček a jak funguje

Pod tímto výrazem si představte sloučení hned několika výše uvedených typů úvěrů do jedné jediné půjčky. Je to tak, že oslovíte nového poskytovatele, jež za vás uhradí všechny současné závazky včetně poplatků navíc. Tyto náklady sečte a v takové výši vám nabídne úvěr s lepšími splátkovými podmínkami. Při shánění konsolidace si dejte pozor ještě na jeden pojem, který je s tímto poměrně často zaměňován – refinancování půjček. To se od konsolidace úvěrů liší v tom, že nedochází ke slučování jednotlivých půjček, ale dojde k nahrazení pouze jediné. Zjednodušeně řečeno úvěr nahradíte úvěrem s lepšími splátkovými podmínkami.

Výhody a nevýhody konsolidace

Z výše zmíněného popisu je tak trochu patrné, v čem budou spočívat klady konsolidace půjček.

  • Efektivnější správa finančních závazků, protože po konsolidaci budete kontrolovat pouze jednu měsíční splátku úvěru.
  • Nižší měsíční splátky – K tomu dojde prodloužením termínu splatnosti u nového poskytovatele. Nebudete výrazně zatěžovat svůj rodinný rozpočet.
  • Vyřízení bez starostí – Konsolidace půjček jsou prováděny na klíč. Stačí splnit podmínky nové společnosti a ta za vás vyřídí všechny náležitosti, včetně automatické úhrady dílčích závazků.

Počítat byste samozřejmě měli i s jistými nevýhodami, které mohou doprovázet konsolidaci půjček. V první řadě je důležité propočítat celkovou výhodnost takového kroku. Vaši současní poskytovatelé úvěrů totiž mohou mít značně nevýhodné podmínky pro předčasné splacení půjčky, což by se vám mohlo nemile prodražit. Zároveň berte v potaz fakt, že snížení splátky souvisí s prodloužením termínu splatnosti. A to znamená, že ve výsledku daný úvěr více přeplatíte. Konsolidace půjček zkrátka nejsou pro každého. Pakliže však oslovíte toho správného odborníka při hledání vhodného řešení aktuální finanční situace, mohou vám být hodně nápomocny.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…