Vydáte-li se do libovolné bankovní instituce s požadavkem na hypotéční úvěr, počítejte s patřičnou administrativou. Než se dopracujete ke schválené žádosti, čeká vás spousta papírování a dokládání nejrůznějších listin. Velice často skloňovaným pojmem bude v této souvislosti „příjem“.

Hypotéku bez doložení příjmu v bance nezískáte

Ano, žádná banka vám nepůjčí peníze, aniž byste jí důsledně nedoložili, že jste schopni své závazky dlouhodobě a řádně splácet. Tento požadavek si do jisté míry může ověřit z části sama, z té větší jej musíte dokázat vy sami. A právě zde můžete narazit na to, že některé příjmy jsou bankovními domy přijímány, jiné zase nikoliv. Je pravdou, že každá společnost přistupuje ke klientům individuálně, obecně však platí několik shodných zásad. Z nich vyplývá základní rozdělení.

  • Uznatelné příjmy
  • Neuznatelné příjmy

Uznatelné příjmy při žádosti o hypotéku

Jak již prozrazuje název této kategorie, jde o příjmy, které bankovní společnosti automaticky uznávají. V tomto směru jsou to samozřejmě pravidelné výdělky. Ty by měly každému žadateli o hypotéční úvěr chodit na bankovní účet. Jejich doložení je tedy velice snadné. Zaměstnanci požádají o potvrzení u svého zaměstnavatele. Živnostníci by měli předložit daňové přiznání za poslední období. Do uznatelných příjmů lze však zakomponovat i další výdělky, jež se kladně promítnou do šance na dosažení vyšší finanční sumy nebo vůbec do celkového schválení žádosti o hypotéku.

  • Výsluhové renty
  • Rodičovské příspěvky
  • Příjmy z pronájmu bytových jednotek
  • V omezené míře příjem z výživného, k němuž banky přistupují trochu odlišně

Neuznatelné příjmy při žádosti o hypotéku

Druhou skupinu příjmů tvoří ty, s nimiž při snaze získat hypotéční úvěr bohužel neuspějete, resp. vám nezvýší potřebný kredit a bonitu. Za neuznatelné příjmy lze označit následující. Sociální dávky, ať už mají jakýkoliv charakter, protože jde o příjem s proměnou hodnotou

Invalidní důchod, o nějž můžete přijít

Pakliže kalkulujete se svými dosavadními příjmy a chystáte se žádat o hypotéku, možná vám tento článek alespoň z části napoví a vy budete tušit, na čem vlastně jste.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…