Osobní bankrot je procesem, v rámci něhož se můžete zbavit svých dluhů vůči ostatním věřitelům. Jedna z možností, jak se očistit od finančních závazků a začít znovu. Jeden by si řekl, že osobní bankrot je lékem pro každého, kdo bude mít dluhy. Tomu tak ale opravdu není.

Osobní bankrot

Dosáhnout na něj ovšem mohou pouze osoby splňující jistá kritéria. A o tom musí rozhodnout soud. Takže jestli máte v úmyslu v roce 2019 vyhlásit osobní bankrot, možná se vám několik níže uvedených řádků stane pomyslným vodítkem.

Splňujete podmínky osobního bankrotu?

Ještě, než vůbec začnete koketovat s touto myšlenkou, měli byste vědět, zda na proces osobního bankrotu „dosáhnete“. Zda má vůbec cenu absolvovat všechny náročné administrativní procesy a za cokoliv platit. Jak už bylo zmíněno v úvodu tohoto článku. Pokud máte zájem o oddlužení, musí být prokazatelné, že delší dobu bojujete se svými úvěrovými závazky, snažíte je splácet, ale bohužel se vám to nedaří. To je jeden z prvních předpokladů. Následují však další.

  • Měli byste dlužit alespoň dvěma věřitelům a vaše závazky musí být po splatnosti.
  • Do pěti let musíte být schopni splatit 30 % svých dosavadních dluhů.

Tyto podmínky se stanou odrazovým můstkem. To znamená, že bude následovat zpracování žádosti a její předání soudu, který rozhodne o tom, zda dojde ke schválení či zamítnutí osobního bankrotu.

Příprava na osobní bankrot

Jestliže nedisponujete dostatečným odborným vzděláním v tomto oboru, měli byste zpracování žádosti týkající se osobního bankrotu svěřit profesionálům. Mezi ně patří advokáti, notáři, ale také exekutor nebo insolvenční správce. Obávat se nemusíte žádných přemrštěných nákladů, protože v tomto směru je zákonem stanovena maximální částka za zpracování těchto dokumentů. U jednotlivce je to suma 4 000 Kč a u manželů částka 6 000 Kč. Využít ale můžete nejenom právnické osoby uvedené výše. Podobné služby nabízí i některé neziskové a veřejně prospěšné organizace. U těch je zpracování žádosti o oddlužení zcela zdarma.

Co přinese rok 2019?

Nyní se z obecné roviny pojďme přesunout ke konkrétním věcem, jež se v rámci osobního bankrotu mění v roce 2019. V první řadě je to zvýšení nezanedbatelného minima. Je to suma, která by měla zbýt každému dlužníkovi po odečtení částky určené k zaplacení dluhů, respektive ke zmiňované třicetiprocentní části. V roce 2019 došlo k drobnému nárůstu z 6 225 Kč na 6 428 Kč. V případě této sumy můžete počítat ještě s minimem na každou vyživovanou osobu ve vaší domácnosti. Takové minimum činí 1 607 Kč.

Nárůst tzv. „nezanedbatelného minima“

Nárůst nezanedbatelného minima však není tím jediným, co se zvýšilo. Je to také částka, nad kterou se dlužníkovi krátí zbytek jeho čisté mzdy kvůli úhradě dluhů. Tato suma vzrostla z 9 338 Kč na částku ve výši 9 643 Kč. S těmito dvěma změnami můžete počítat v této aktuální době, když se rozhodnete pro vyřizování osobního bankrotu. Pokud s takovým procesem ještě chvilku počkáte, na obzoru se rýsují dně novinky, které by měly stát asi tou nejviditelnější součástí novelizovaného insolvenčního zákona. A to za předpokladu, že schválení proběhne bez jakýchkoliv problémů. Tou první novinkou je tříletá lhůta, během níž by měl být dlužník schopen splatit alespoň 60 % z celkového finančního závazku. Upravena je i ona dosavadní pětiletá lhůta. Ta už se nevztahuje k minimální výši 30 % uhrazených dluhů, ale koresponduje s univerzální velikostí. Dlužník musí být schopen uhradit co nejvíce z dlužné částky, nikde se ale nepíše kolik. A právě to jsou změny, které mohou být takovou pomyslnou pomocnou rukou lidem v nežádoucí životní situaci. V okamžiku, kdy se chtějí vyměnit z dluhové pasti.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…