Pojištění čehokoliv, ať už jde o povinné ručení, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti či pojištění domácnosti se vždy pojí s obchodními podmínkami dané pojišťovny. A právě těm byste měli před podpisem konkrétní smlouvy věnovat zvýšenou pozornost. Jsou totiž pojišťovací společnosti a vybrané služby, k nimž se bohužel váže řada nejrůznějších výluk.

Pojisťovny jsou vždy o krok před pojištěncem

Pokud takovou výluku u pojištění nechtíc přehlédnete, obvykle to zjistíte v okamžiku, kdy se něco stane a vy vyžadujete finanční plnění. Pak spousta klientů pojišťoven prozře a nemile zjistí, jak „kvalitní“ pojistku vlastně uzavřeli a na jaké výluky si ve smlouvě nedali pozor. Aby k takovým scénářům nedocházelo nebo byly alespoň minimalizovány, přinášíme vám seznam těch nejabsurdnějších pojišťovacích výluk, jež byste si měli ohlídat.

Vše musí být (a je) v pojistných podmínkách

Největší chybu lze poměrně jednoduše vydedukovat. Vaše pojistka je platná pouze v případě, že daná pojistná škoda je popsána ve smlouvě. Například to, že máte pojištěný dům proti silnému větru ještě neznamená, že dosáhnete finančního plnění v okamžiku, kdy vám vichřice sebere střechu. To pouze za předpokladu, že ve smlouvě bude uvedena také „vichřice“. Věnujte proto zvýšenou pozornost všem podmínkám ve smlouvě. Je však pravdou, že člověk neznalý dané věci si asi nebude schopen vzpomenout na vše, co a proti čemu chce pojistit. Proto takové informace raději vyhledávejte s předstihem, informujte se a popřípadě využívejte služeb profesionálních pojišťovacích poradců.

Dejte si pozor, ať něco (i nevědomě) nezanedbáte

Velice obezřetní byste měli být například u povinného ručení. A to hlavně kvůli tomu, aby nedošlo k zanedbání vaší povinnosti. Například zapomenete zavřít okénka u automobilu, který vám následně vykradou. Pojišťovna se pak může ohánět tím, že je to vaše chyba a budete se jenom horko těžko domáhat jakéhokoliv finančního plnění. Míru nedodržení povinnosti samozřejmě hodnotí pojišťovna, jak jinak. Takže následky pak mohou být celkem nemilou záležitostí. Obdobná výluka se pojí s nejasnou identifikací, respektive s tím, že svůj dopravní prostředek neudržujete v dobrém technickém stavu, tudíž nemůže dojít k plnohodnotnému vyplacení za škodu. I takové vychytralosti na své klienty mohou připravit vybrané pojišťovací společnosti.

Absurdní výluky z pojištění mají i svou vlastní soutěž

Nutno podotknout, že výčtem absurdit pocházejících z dílen pojišťoven se zabývá i několik internetových portálů, které dokonce zajišťují hlasování o nejhorší výluku u daného pojišťovacího produktu. A právě z tohoto prostředí vám přinášíme výčet dalších výluk, na něž můžete narazit.

  • Například to, že pojištěná věc není umístěna na tom správném místě, respektive se nachází na místě nevhodném
  • K naplnění pojištění nemůže dojít kvůli tomu, že se pojistná situace stala kvůli nepředvídatelným okolnostem, jež samozřejmě nebyly uvedený v pojistných podmínkách
  • Nedostatečné nahlášení potřebných informací vedoucívh k vyřešení pojistné události

I když to není nic příjemného, klienti by si měli dávat pozor na slovíčkaření. Trochu jinak formulovaný výraz může být berličkou pojišťovací společnosti při rozporu v rámci finančního plnění. Lpěte proto na přesnějších formulacích jednotlivých situací a pokud vám bude cokoliv nejasného, nebojte se vznést dotaz. Výluky z online pojištění jsou a vždy budou nedílnou součástí pojistných smluv. Je pravděpodobné, že se jim nevyhnete asi nikdy. Je však pouze na vás samotných, jak budete při čtení smluv důslední a minimalizujete jejich následky.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…