Česká kancelář pojistitelů je pojmem, s nímž se setkala asi většina lidí využívajících pojištění typu povinné ručení, respektive pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Na Českou kancelář pojistitelů můžete narazit pod zkratkou ČKP a vesměs jde o právnickou osobu, která sídlí v hlavním městě Praha. Její zřízení proběhlo dle zákona č. 168/1999 Sb. Organizace všech pojistitelů působících na českém trhu v rámci povinného ručení. Právě Česká kancelář pojistitelů primárně vymáhá příspěvky nepojištěných, což jí umožňuje příslušná novela zákona. Této činnosti se věnuje už od roku 2009. O pět let později k tomu přibyla také správa fondu zábrany škod. Hlavním garantem, potažmo kontrolním orgánem České kanceláře pojistitelů je Česká národní banka.

Činnosti České kanceláře pojistitelů

Funkce ČKP jsou v rámci dané oblasti poměrně rozsáhlé. Nejprve je vhodné jmenovat to, co je vlastně stanoveno v samotném zákonu. Kromě správy garančního fondu, z něhož jsou pak vypláceny škody je to také spolupráce se státními orgány a kancelářemi pojistitelů v okolních státech. Právě mezi nimi jsou vyjednávány příslušné dohody. Naprostou samozřejmostí této právnické organice je vedení nejrůznějších statistik a evidencí souvisejících s povinným ručením. Do činností mimo jiné patří i provoz hraničního pojištění a informačního střediska.

Co přináší ČKP poškozeným?

Služby České kanceláře pojistitelů se vám hodí třeba v okamžiku, kdy vám jiný účastník provozu způsobí jakoukoliv škodu a není pojištěný. Pak přichází na přetřes ČKP a její plnění za škodu, jíž následně vymáhá po viníkovi. V rámci tohoto vztahu k poškozenému se vám dostanete mnoha plnění. Kromě vozidla bez pojištění odpovědnosti jsou to i další.

  • Škoda způsobená cizozemským vozidlem s hraničním pojištěním.
  • Škoda, jíž není možné vyplatit u pojistitele v zániku.
  • Škoda zaviněná nepojištěným vozidlem, kdy váš ušlý zisk přesáhl 10 000 Kč.

Možná vás nyní napadá otázka, odkud se vlastně berou finance v garančním fondu České kanceláře pojistitelů? Odpověď na ni je snadná. Hlavní podíl na tom mají prostřednictvím členských příspěvků hlavně sami pojišťovny. Dále jsou to pak lidé s registrovanými vozidly i bez uzavřené smlouvy na povinné ručení.

Doplňková služba fondu zábrany škody

V rámci komplexnosti bychom neměli opomíjet ani na zmínku o doplněné správě fondu zábrany škod od roku 2014. Pod tímto fondem si představte investice do materiálů a techniky související především se záchrannými složkami. Mezi ně patří hlavně záchranáři, hasiči a jim podobní. Z těchto peněz jsou financovány také nejrůznější preventivní programy a informační materiály.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…