Nedávná doba a zadlužení mnohých lidí donutily Českou národní banku vydat řadu nejrůznějších doporučení pro bankovní domy a poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Cíl těchto kroků má za cíl jediné. Omezit prohlubování dluhů u některých jedinců. Zkrátka docílit toho, že úvěr mohou získat pouze lidé, kteří na jeho splácení plnohodnotně stačí. I díky tomu má dojít k důslednějšímu zkoumání bonity žadatelů o bankovní a nebankovní půjčky.

Nové ukazatele DTI a DSTI

Jednou z novinek jsou kupříkladu dva ukazatelé, jež se mohou pozitivně či negativně podepsat na celkové solventnosti klienta. Tyto parametry se navíc týkají nejenom žadatelů jako jednotlivců, ale i skupin lidí žádajících o jeden úvěr, tzv. spolužadatelů.

DTI
celková výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům
DSTI
poměr výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše jeho dluhů k jeho příjmům

Doporučení útočí na výši LTV

Česká národní banka se primárně zaměřila na ty největší dluhy z pohledu objemu, mezi které samozřejmě patří hypotéky. Bankám tak přišlo jedno zásadní doporučení.

  • Klientovi by měly poskytovat hypotéční úvěr do výše jen 90 % LTV neboli hodnoty nemovitosti
  • Hypotéky s 80 % – 90 % LTV by v celkovém poměru poskytnutých půjček neměly překonat hranici 15 %

Novým doporučením se nevyhnuly ani celkové doby splatnosti hypoték. Maximální termín splatnosti byl stanoven dobou 30 let. Pokud byste si k hypotéce chtěli vzít ještě klasický spotřebitelský úvěr, neměla by jeho celková splatnost překonat dobu 8 let (96 měsíců). Hypotéky mají být omezeny také z pohledu refinancování, kdy velice často dochází k navyšování celkové jistiny o více, jak 10 %. Aktuálně by k takovému kroku mělo být přistupováno jako při žádosti o zcela nový a plnohodnotný úvěr.

Další doporučení k řízení rizik

Česká národní banka svými doporučeními doslova čistí novodobý finanční trh. Velký důraz je kladen na úvěry spjaté s ručením konkrétní nemovitosti. Naráženo je mimo jiné také na zprostředkovatele nebo objekty vhodné k pronájmu. Pokud byste si chtěli vzít hypotéku na takovou budovu, počítejte s hodnotou jen 60 % LTV. Ano, výše uvedená doporučení ČNB možná zvýší nároky na schvalovací řízení, z velké části však chrání klienty před hlubším zadlužováním a možností vzniku nepříjemných a existenčních dluhových pastí.

Další články

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…