Svatba je určitě překrásným okamžikem v životě dvou dospělých lidí. Den, kdy dojde k formálnímu stvrzení lásky. S tímto závazkem by však dřív nebo později měly vyvstat i některé otázky týkající se financí. Přece jenom, ve většině případů dochází ke vzniku společného jmění manželů zcela bez aplikování jakékoliv předsvatební smlouvy. A právě v takový moment byste se svým protějškem měli mít vyřešeno alespoň pár základních věcí. Nyní se zaměříme na peněžní otázky, které rozhodně probírejte ještě před stavbou, abyste po vyřknutém „ano“ nebyli nemile překvapeni.

Co si vyjasnit ještě před svatbou?

Jak budete hospodařit s financemi?

První otázkou bude jistě společné hospodaření. Doposud jste byli jistě zvyklí na určitý model. Otázkou však zůstává, zda jej budete praktikovat také jako manželé nebo jej společně upravíte. V rámci ukládání domácích úspor se nabízí tři odlišné scénáře. Každý budete mít peníze na svém vlastním účtu. Při této variantě můžete narazit na dohady, kdo má co zaplatit, apod. Druhou možností je jeden společný bankovní účet, kam budete přispívat oba a zároveň si ponecháte každý svůj vlastní účet. To se může jevit jako zlatá střední cesta. Poslední volbou je společný účet, v jehož neprospěch může tak trochu hovořit fakt, že před partnerem či partnerkou neuschováte žádné peníze pro své potřeby a záliby. Výsledná volba je samozřejmě individuální záležitostí.

Máte nějaké dluhy či nikoliv?

Před svatbou se rozhodně nesnažte tajit jakékoliv finanční závazky vůči bankovním či nebankovním společnostem. Vždyť právě po svatbě budete chtít získat třeba hypotéku na bydlení a vaše dluhy vás mohou velice rychle dostihnout, popřípadě zhoršená platební morálka. V tomto směru si nelžete a řekněte si vše pěkně na rovinu, ať s danou situací můžete nakládat oba, jako budoucí manželé.

Co plánujete do budoucna?

Rozhodnete-li se řešit otázku dětí, určitě ji probírejte i z pohledu financí. Začněte si klást otázky typu, z čeho budeme platit školné? Budeme šetřit dítěti na studia už od jeho útlého věku? Jaké využijeme finanční produkty pro zhodnocení peněz pro děti? Za zvážení stojí také pohled do daleké budoucnosti, kterou představuje důchod. V tomto směru byste se měli shodnout na tom, jakým způsobem budete vytvářet peněžní rezervy do let budoucích. Zda budete investovat do finančních produktů, penzijního připojištění, atd.

Zjistěte svoji peněžní situaci hned na začátku

Odhoďte stud v této oblasti a ptejte se svého partnera či partnerky na finance v plném rozsahu. A nebojte se prozradit ani všechno o svých zvycích. Přijít můžete například na to, že někdo z vás je velký „šetřílek“, jiný zase peníze rozhazuje jako na běžícím pásu. V takovém případě je ideální najít určitý peněžní kompromis, abyste byli oba spokojeni a vyhnuli se jako manželé nepříjemnému řešení nejrůznějších problémů s financemi.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…